THI CÔNG ĐIỆN SHOP THỜI TRANG

THI CÔNG ĐIỆN SHOP THỜI TRANG

Chi tiết : https://sites.google.com/site/suachualapdatdien/home

thi cong dien

Chúng tội nhận lắp đặt điện nước, thi công điện shop thời trang lắp đặt các hệ thống:
-         Nước dân dụng cho công trình, nhả xưởng
-         Nước nóng năng lượng mặt trời
-         Điện dân dụng, dây mạng, angten, điện thoại
-         Điện dự phòng khi cúp điện (SD thắp sáng trên 24h)
-         Chống sét, chuông camera, camera quan sát
-         Thiết kế và áp dụng các hệ thống điện, nước tự động theo yêu cầu


Comments