THI CÔNG SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC

THI CÔNG SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC

Chúng tội nhận lắp đặt điện nước, thi công điện nước lắp đặt các hệ thống:
-         Nước dân dụng cho công trình, nhả xưởng
-         Nước nóng năng lượng mặt trời
-         Điện dân dụng, dây mạng, angten, điện thoại
-         Điện dự phòng khi cúp điện (SD thắp sáng trên 24h)
-         Chống sét, chuông camera, camera quan sát
-         Thiết kế và áp dụng các hệ thống điện, nước tự động theo yêu cầu
thi cong dien


Comments